Frågeformulär inför ditt inredningsprojekt

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga inredningsförslag, ber vi dig svara på några frågor och ge oss en första inblick i vad vi kan hjälpa dig med. Ju mer information du ger oss – desto bättre förståelse får vi för dina behov och önskemål!

1. Grundläggande uppgifter

2. Mål med ditt inredningsprojekt

3. Din bostad

4. Stil och färgsättning

5. Din budget

6. Bilder och planritning